פרק זמן של רגיעה אמיתית, החל מהרגע שאני מחנה את האוטו בכרם הזיתים, ונכנס יחף להיכל.
אני נשכב על המזרון שעל רצפת העץ, מותח ומרחיב את אברי גופי בהתאם לסדר הידוע מראש, עוצם את עיני ומקשיב לגופי ולאפרת.
רק כאן אני מצליח להשתחרר מכבלים חיצוניים, להיות עם עצמי, ולהרגיש טוב יותר משבוע לשבוע.